Tiekėjas

Blue Consultancy, UAB

Viso sutarčių per 2013 m. už:

80 170,21 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
137412 Pretenzijos 1 tiekėjas Informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimo paslaugų pirkimas (IRD-SD2-11) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 39 869,58

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai