Tiekėjas

UAB "BMK LEIDYKLA"

Viso sutarčių per 2015 m. už:

694 556,20 EUR