Pastabos

 • 2002-2009 m. informacija pateikta be komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų supaprastintų pirkimų ir mažos vertės pirkimų, nuo 2010 m. - be mažos vertės pirkimų.

Bendra informacija

Naujausia importuota sutartis

				Array
(
  [id] => 284994
  [SSUT_DOK_ID] => 0
  [SSUT_EIL_NR] => 
  [SSUT_SBJ_EIL_NR] => 
  [SSUT_DALIES_NR] => 
  [SSUT_DATA] => 
  [SSUT_NUMATOMA_DATA] => 
  [SSUT_KAINA] => 0.00
  [SSUT_KAINA_LTL] => 0.00
  [SSUT_KAINA_EUR] => 0.00
  [SSUT_KAINA_APYTIKSLI] => 
  [SSUT_REG_DATA] => 
  [SSUT_REG_SBJ_ID] => 
  [SSUT_TERMINUOTA] => 
  [SSUT_SUB_SUTARTIS] => 
  [SSUT_SUB_DALIS_PROC] => 
  [SSUT_SUB_NEZINOMA] => 
  [SSUT_N3_AR_CENTRALIZUOTA] => 
  [SSUT_N3_APLINKOSAUGINIAI_REIK] => 
  [SSUT_N4_ENERGIJOS_EFEKTYVUMO_REIKALAVIMAI_1] => 
  [SSUT_N5_TRANSPORT_PRIEM_1] => 
  [SSUT_N5_INOVATYV_KRIT] => 
  [SSUT_N5_TRANSPORT_PRIEM_2] => 
  [SSUT_N3_APLINKOSAUGINIAI_REIK_SK] => 
  [SSUT_N3_AR_CENTRALIZUOTA_IGAL] => 
  [SSUT_SUB_VERTE] => 
  [SSUT_N4_ENERGIJOS_EFEKTYVUMO_REIKALAVIMAI_2] => 
  [SSUT_SBJ_PATIKSLINIMAS] => 
  [SSUT_N3_AR_CENTRALIZUOTA_PAVALD] => 
  [SSUT_N3_AR_CENTRALIZUOTA_CENT] => 
  [SSUT_N5_NUMATYTI_PRATESIMAI] => 
  [SSUT_N5_SUT_GALIOJIMAS_BE_PRATESIMU_DATA] => 
  [SSUT_N5_NUSTATYTAS_KAINOS_PERSKAICIAVIMAS] => 
  [SSUT_N5_KB_FIKSUOTOS_KAINOS] => 
  [SSUT_N5_KB_FIKSUOTO_IKAINIO] => 
  [SSUT_N5_KB_IKAINIO_BAZES] => 
  [SSUT_N5_KB_ISLAIDU_PADENGIMAS] => 
  [SSUT_N5_KB_KELI] => 
  [SSUT_N5_KP_MOKESCIAI] => 
  [SSUT_N5_KP_KAINU_LYGIS] => 
  [SSUT_N5_KP_PREMIJA] => 
  [SSUT_N5_KP_KELI] => 
  [SSUT_N5_NUMATYTA_SUBTIEKEJU_KEITIMO_TVARKA] => 
  [SSUT_N5_PRIEZASTYS_ILGESNIAM_TERMINUI] => 
  [GR_TIEK_PAV] => 
  [SBJ_ID] => 
  [SBJ_SBJT_ID] => 
  [SBJ_SKODAS] => 
  [SBJ_PAV] => 
  [SSUT_TERMINO_DATA] => 
  [A8_DOK_ID] => 
  [A8_EIL_NR] => 
  [tiekejas] => 
)

				

Naujausia importuota procedura

				Array
(
  [id] => 176158
  [DOK_ID] => 2004081416
  [DOK_ID_3A] => 0
  [DOK_STATUSAS] => 2
  [DOK_FORMOS_TIPAS] => 110
  [DOK_REG_NR] => 97
  [DOK_REG_DATA] => 2019-03-21 00:00:00
  [DOK_SYS_REG_DATA] => 2019-03-20 00:00:00
  [DOK_SYS_LAST_UPDATE_DATA] => 2019-03-22 08:52:40
  [DOK_PIRKIMO_KODAS] => 342848
  [DOK_IGALIOTOJI_PO] => 0
  [DOK_POBJ_RUSIS] => 2
  [DOK_PRELIMINARIOJI] => 0
  [DOK_POBJ_PAVADINIMAS] => Tarnybos teritorijos ir patalpų, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, fizinės apsaugos, Tarnyboje įrengtų ir į tiekėjo centrinį stebėjimo pultą pajungtų apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų siunčiamų signalų priėmimo, fiksavimo ir reagavimo, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų sistemų techninės priežiūros paslaugos
  [DOK_POBJD_KIEKIS] => 1
  [DOK_MK_DATA] => 2017-08-22 00:00:00
  [DOK_MK_LAIKAS] => 10:00
  [DOK_PIRKIMO_BUSENA] => 3
  [DOK_TIKR_DATA] => 2019-03-21 16:26:00
  [DOK_PO_ISSIUNTIMO_DATA] => 2019-03-21 16:26:12
  [DOK_PRINT_DATA_PATVIRT] => 1
  [DOK_N3_DPS] => NULL
  [DOK_N3_PRETENZIJOS] => 0
  [DOK_N3_IESKINYS] => 0
  [DOK_N3_DPS_DOK_ID] => 0
  [DOK_N5_SAP_CVPIS_DATA] => 2017-08-09 00:00:00
  [DOK_N5_FINANSUOJAMAS_ES] => 0
  [DOK_N5_CVPIS] => 
  [DOK_N5_PAGAL_VPGSI] => 1
  [DOK_PASIULYMU_DATA] => NULL
  [DOK_PIRKIMO_NEIVYKIMO_FIKS_DATA] => NULL
  [DOK_N4_PIRKB_KITAS_TEXT] => NULL
  [DOK_N5_PRELIMSUT_BENDRA_APIMTIS] => NULL
  [DOK_NEAPSKAITOMA] => 
  [DOK_NEAPSKAITOMUMO_DATA] => NULL
  [DOK_NEAPSKAITOMUMO_PRIEZASTYS] => NULL
  [DOK_ISANKST_ISSIUNTIMO_DATA] => NULL
  [DOK_ISANKST_LEIDINIO_DATA] => NULL
  [DOK_PATVIRTINIMO_DATA] => 2019-03-22 08:52:40.000
  [DOK_VERTINIMO_KRITERIJUS_POSK] => 0
  [DOK_EIL_NR] => NULL
  [PO_SBJ_PATIKSLINIMAS] => NULL
  [PO_SBJ_ID] => 1020195711
  [PO_SBJ_SBJT_ID] => 1
  [PO_SBJ_SKODAS] => 188694162
  [PO_SBJ_PAV] => Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
  [DOK_PO_READONLY] => 188694162
  [PREKIUT_ID] => NULL
  [PREKIUT_KODAS] => 0
  [PREKIUT_PAV] => NULL
  [DARBUT_ID] => 0
  [DARBUT_KODAS] => NULL
  [DARBUT_PAV] => NULL
  [PASLAUGUT_ID] => 1000000028
  [PASLAUGUT_KODAS] => 4
  [PASLAUGUT_PAV] => Tyrimo ir saugumo paslaugos.
  [PIRKB_ID] => 8
  [PIRKB_KODAS] => 8
  [PIRKB_PAV] => Supaprastintas atviras konkursas
  [DOK_TP_DATA] => NULL
  [DOK_TP_LAIKAS] => NULL
  [DOK_EN_DATA] => NULL
  [DOK_EN_LAIKAS] => NULL
  [DOK_ISANKST_LEIDINIO_NR] => NULL
  [DOK_VERTINIMO_KRITERIJUS_KITI] => 0
  [KOMP_SBJ_ID] => 69167
  [KOMP_SBJ_SKODAS] => 157782
  [KOMP_SBJ_VARDAS] => Salvija
  [KOMP_SBJ_PAVARDE] => Tininienė
  [ATSA_ID] => 1020454274
  [ATSA_SKODAS] => 153972
  [ATSA_VARDAS] => Palčinskienė
  [ATSA_PAVARDE] => Jūratė
  [DOK_LYDRASCIO_DATA] => NULL
  [DOK_LYDRASCIO_NR] => NULL
  [tiekejai] => 
)